Współpraca

Jeśli jesteś właścicielką/ właścicielem miejsca, w którym chciałabyś/ chciałbyś zrealizować warsztat rozwojowy, zapraszam do współpracy!